XII Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych – Jedyna taka konferencja rynku likwidacji szkód w Polsce!

pod patronatem Rzecznika Finansowego

  • „ZŁOTY ZDERZAK” 2017

    Interesy pomiędzy warsztatem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym spotykają się w momencie likwidacji szkody komunikacyjnej klienta. To właśnie klient decydując się na danego ubezpieczyciela w konsekwencji wybiera sposób, a także jakość naprawy.

    Podczas, gdy dla klienta szkoda zostaje załatwiona po odbiorze samochodu z naprawy, dla serwisu wcale nie musi to oznaczać końca sprawy. Dlatego relacje między serwisami a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi nie są postrzegane przez te podmioty pozytywnie. Najczęściej spotykane problemy to stawka roboczogodziny, czas pełnych wypłat, stosowania części oryginalnych, stawki za wynajem samochodu zastępczego i w efekcie liczba pozwów sądowych i odwołań.

    – Czytaj więcej –

  • Aktualności

PIM: Burzliwie i kontrowersyjnie na XI Dyskusyjnym Forum Ubezpieczeń komunikacyjnych

We wtorek 6 grudnia 2016r. odbyła się XI edycja Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, organizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji. W spotkaniu udział wzięło ponad 200 osób z sektora napraw powypadkowych – głównie przedstawicieli serwisów blacharsko – lakierniczych, instytucji jak: KNF, PIU, RF oraz rzeczoznawców niezależnych, których rola w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych jest wykorzystywane nie do końca zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami.

Wśród aktywnych panelistów i prelegentów z pewnością zabrakło przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych oraz ich reprezentanta – PIU (Polskiej Izby Ubezpieczeń). Co istotne obecni byli na sali wśród uczestników, jednak nikt nie zechciał zabrać głosu w dyskusjach i odpowiedzieć na zarzuty stawiane przez salę. Zapewne emocjonalne wystąpienia nie zachęcały do ujawniania się i odpierania ataków.

Stąd też wniosek jaki nasunął się już na początku Forum:  potrzeba ustawowego uregulowania zasad rozliczeń szkód komunikacyjnych, ponieważ nie ma woli ze strony firm ubezpieczeniowych na podjęcie rękawicy i wspólnych prac nad relacjami biznesowymi przy tzw. okrągłym stole.

czytaj więcej

 

 

Patronat

Rzecznik Finansowy logo

Partner Merytoryczny

BASF logo

 

Partner Badania „Złoty Zderzak”

CBM Indicator logo

Partnerzy branżowi

GiPA logoITS logoSKFS logo

Główny Patron Medialny

Warsztat logoAutonaprawa logo

Patroni medialni

Autonaprawa logoAutonaprawa logoDziennik Ubezpieczeniowy logoFleet logo

Fab logoLakiernik logoMiesięcznik Ubezpieczeniowy logo