XI Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych – Jedyna taka konferencja rynku likwidacji szkód w Polsce!

pod patronatem Rzecznika Ubezpieczonych

  • „ZŁOTY ZDERZAK” 2016

    Interesy pomiędzy warsztatem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym spotykają się w momencie likwidacji szkody komunikacyjnej klienta. To właśnie klient decydując się na danego ubezpieczyciela w konsekwencji wybiera sposób, a także jakość naprawy.

    Podczas, gdy dla klienta szkoda zostaje załatwiona po odbiorze samochodu z naprawy, dla serwisu wcale nie musi to oznaczać końca sprawy. Dlatego relacje między serwisami a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi nie są postrzegane przez te podmioty pozytywnie. Najczęściej spotykane problemy to stawka roboczogodziny, czas pełnych wypłat, stosowania części oryginalnych, stawki za wynajem samochodu zastępczego i w efekcie liczba pozwów sądowych i odwołań.

    – Czytaj więcej –

  • Aktualności

Tak było w roku ubiegłym…

1 grudnia 2015 w Warszawie odbyło się dziesiąte spotkanie dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych, czyli kolejna edycja Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych organizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji.

Na uwagę zasługuje fakt, że w dyskusyjnym panelu otwarcia po raz pierwszy razem udział wzięli przedstawiciele takich instytucji jak: Rzecznik Finansowy w osobie Bartłomieja Chmielowca i Pawła Wawszczaka, FORS – Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów w osobie Prezesa Adama Małyszko, ITS – Instytut Transportu Samochodowego w osobie dr inż. Dariusza Rudnika, UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w osobie profesora Wojciecha Bijaka, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego reprezentowanego przez Emilię Kulińską i Macieja Podlewskiego. Natomiast Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy reprezentowała Sędzia Aneta Łazarska. Zabrakło jednak obecności przedstawiciela Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), którą co roku organizator Forum, czyli Polska Izba Motoryzacji zaprasza do dialogu. Zaproszenie nie jest jak widać przyjmowane a przecież obecność PIU mogłoby przełożyć się na stopniową poprawę relacji między firmami ubezpieczeniowymi a warsztatami blacharsko – lakierniczymi.

Podczas spotkania, w którym udział wzięło ponad 150 przedstawicieli z różnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz serwisów blacharsko – lakierniczych poruszano m.in. takie zagadnienia jak: – Wytyczne KNF a rynek warsztatów, – tzw. podatek wielkopowierzchniowy, – ustalanie i weryfikacja wysokości kosztów naprawy w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej, – aspekt kierowalności szkód w procesie napraw powypadkowych na przykładzie doświadczeń Europy Zachodniej oraz gwarancji i rękojmi warsztatu za zamontowane części, w tym naprawę powypadkową.

Tegoroczne Forum to nie tylko dyskusje i referaty. Integralną częścią konferencji były również wystąpienia zbliżone do krótkich, trzydziestominutowych szkoleń, gdzie prowadzący wchodził w interakcję z uczestnikami. Na szczególną uwagę zasługują wystąpienia Tomasza Otawy, Dyrektora ds. Szkoleń z Grupy Doradczej Otawa Group z prelekcją „Jak zainteresować, zdobyć i zatrzymać klienta serwisu?” oraz Macieja Kroenke, Dyrektora FernPartners z prelekcją „Atrakcyjna oferta i skuteczne rabaty – w jaki sposób zwiększać zyski z działalności warsztatowej?”

Gwiazdą spotkania był Marc Franke, Market Segment Manager Influencers w BASF Coatings GmbH, który w swoim referacie pokazał aspekty kierowalności szkód w procesie napraw powypadkowych na przykładzie Europy Zachodniej.

Ważne, że uczestnicy Forum coraz śmielej i częściej wchodzą w dyskusję z prelegentami. Taka interakcja owocuje rozwiązywaniem niektórych problemów a nawet pomysłami na modyfikację prowadzonych biznesów – czy to w zakresie komunikacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi, promocji warsztatów czy też nowymi modelami zarządzania personelem. Zestawienie praktyki z teorią z pewnością jest efektywniejsze. Dlatego wielkim aplauzem podziękowano Andrzejowi Stefańczykowi, Dyrektorowi w Ciesiółka Auto Group za prezentację pt. Serwisowe „best practice”- czyli sprawdzone sposoby i rozwiązania, zarządzania serwisem blacharsko-lakierniczym, w której Dyrektor Stefańczyk podzielił się swoim dorobkiem m.in. w zakresie przyciągania klientów do serwisu, zarządzania i współpracy z zespołem pracowniczym oraz budowaniem wizerunku firmy na lokalnym rynku.

Konferencję, tradycyjnie już zakończyły prezentacje wyników konkursu dla najlepszego serwisu blacharsko-lakierniczego w Polsce „Złotej Lakierni” a także Badania „Złoty Zderzak” i wyboru najlepszego ubezpieczyciela zdaniem warsztatów naprawczych (więcej w zakładce Złota Lakiernia i Złoty Zderzak).
Całą konferencję poprowadził Janusz Kobus, Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji .

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych w przyszłym roku!
Zespół
Polskiej Izby Motoryzacji

___________________________________________________
Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych organizowane jest od dziesięciu lat przez Polską Izbę Motoryzacji, tworząc specjalną platformę wymiany doświadczeń, wiedzy i racji dla wszystkich uczestników rynku napraw samochodów. Obecność czołowych ekspertów rynku stanowi gwarancję najwyższego poziomu merytorycznego spotkania. Sukcesy realizacji poprzednich edycji Forum potwierdzają, że spotkanie to jest ze wszech miar potrzebne, ponieważ działa jak spoiwo między tak różnymi na co dzień interesami różnych podmiotów. Cel jaki przyświeca organizatorowi to wspólne wypracowanie stanowisk i szukanie kompromisów we współpracy. Niekwestionowaną wartością uczestnictwa w Forum jest możliwość zadania pytania bezpośrednio osobom odpowiedzialnym za wiążące decyzje.

Podczas Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych rozstrzygane są dwa plebiscyty:
„Złoty Zderzak” – dla najbardziej przyjaznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego pod względem likwidacji szkód komunikacyjnych z punktu widzenia warsztatów naprawczych oraz
„Złota Lakiernia” – dla najlepszego warsztatu blacharsko–lakierniczego, wyróżniającego się na rynku, przy zachowaniu najwyższej jakości obsługi klienta oraz dbałości o środowisko i bezpieczeństwo pracy.


Patronat

Rzecznik Finansowy logo

 

Sponsor Nagrody „Złoty Zderzak” 2016

dat

Partner Merytoryczny

BASF logo

 

Partner Badania „Złoty Zderzak”

CBM Indicator logo

Partnerzy branżowi

GiPA logoITS logoSKFS logo

 

Główny Patron Medialny

Warsztat logoAutonaprawa logo

Patroni medialni

Autonaprawa logoAutonaprawa logoDziennik Ubezpieczeniowy logoFleet logo

Fab logoLakiernik logoMiesięcznik Ubezpieczeniowy logo