Cennik (netto):
pierwszy uczestnik (członek PIM) – 890 zł
kolejny uczestnik (członek PIM) – 820 zł

pierwszy uczestnik – serwisy samochodowe/rzeczoznawcy – 1200 zł
kolejny uczestnik – serwisy samochodowe/rzeczoznawcy – 1100 zł

pierwszy uczestnik – pozostałe firmy – 1700 zł
kolejny uczestnik – pozostałe firmy – 1600 zł

NOCLEGI (HASŁO: PIM)

HOTEL VILLA VERDE
ul. Mrzygłodzka 273, 42-400 Zawiercie
T: (+48) 32 670 38 00
M: recepcja@villaverde.pl

Villa_Verde_1
Villa_Verde_3
Villa_Verde_4
Villa_Verde_6_
Informacje dodatkowe:

1. Informujemy, że prelegenci oraz tematy wystąpień zostały potwierdzone. Z przyczyn niezależnych od organizatorów mogą nastąpić zmiany w programie Forum. Dlatego Polska Izba Motoryzacji (Organizator) zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych. Wszelkie modyfikacje lub inne zmiany będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.forumubezpieczen.com

2. Cena zawiera udział w Forum, lunch, poczęstunek podczas przerwy kawowej, udział w wieczornej kolacji i nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu.

3. Wpłaty kwoty za uczestnictwo, należy dokonać przelewem bankowym nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury proforma na rachunek bankowy:
79 2030 0045 1110 0000 0252 7570 z dopiskiem „Forum”

4. Wypełniony formularz należy odesłać na adres e-mail: rosik@pim.pl

5. Rezygnacji z uczestnictwa można dokonywać jedynie w formie pisemnej, do 22 sierpnia 2022 r. Nie wzięcie udziału w Forum powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nie dokonanie płatności nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

6. Cena dla członka PIM obowiązuje firmy, które przynależą do Polskiej Izby Motoryzacji minimum 6 miesięcy i nie zalegają z opłatami składek członkowskich.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku od towarów i usług VAT oraz nasza firma jest uprawniona do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Polską Izbę Motoryzacji w Warszawie do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej z naszej strony do otrzymania faktury. Oświadczenie jest ważne do chwili powiadomienia o ewentualnych zmianach w nim zawartych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu do celów informacyjnych i marketingowych na potrzeby Polskiej Izby Motoryzacji i Partnerów Forum.

Kontakt w sprawie płatności:
Monika Gołoś
Polska Izba Motoryzacji
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
tel. 533 344 451, 22 845 01 40
e-mail: sekretariat@pim.pl; monika@pim.org.pl