Zgłoś udział

Niesamowita Andrzejkowa Niespodzianka

Wszyscy dotychczasowo zarejestrowani Uczestnicy Konferencji oraz osoby, które zarejestrują się do 30 listopada 2023 roku otrzymają fantastyczny bonus!

  1. Członkowie PIM - otrzymują ekstra zwolnienie ze składki członkowskiej za pierwszy kwartał 2024 roku
  1. Uczestnicy nie będący członkami PIM – otrzymują ekstra zwolnienie z wpisowego w przypadku zgłoszenia chęci przystąpienia do PIM (obowiązuje do 30 grudnia 2023 r.)

Nie przegap tej fantastycznej okazji i dołącz do nas już dzisiaj!

 

 

Cennik (netto):

pierwszy uczestnik (członek PIM - członek sekcji blacharsko - lakierniczej) - 690,00 zł
kolejny uczestnik (członek PIM - członek sekcji blacharsko - lakierniczej) - 650,00 zł

pierwszy uczestnik (członek PIM) – 820,00 zł
kolejny uczestnik (członek PIM) – 750,00 zł

pierwszy uczestnik – pozostałe firmy – 990,00 zł
kolejny uczestnik – pozostałe firmy – 940,00 zł

NOCLEGI (HASŁO: PIM)

ApartHotel Termy Uniejów****

ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów

Recepcja
czynna całą dobę
Tel.: 721 001 001
Tel.: 505 784 996
E-mail: hotel@aparthotel-termyuniejow.pl
             rezerwacje@aparthotel-termyuniejow.pl

 

Informacje dodatkowe:

1. Informujemy, że prelegenci oraz tematy wystąpień zostały potwierdzone. Z przyczyn niezależnych od organizatorów mogą nastąpić zmiany w programie Forum. Dlatego Polska Izba Motoryzacji (Organizator) zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych. Wszelkie modyfikacje lub inne zmiany będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.forumubezpieczen.com

2. Osoba chcąca wziąć udział w Forum zobowiązana jest do:

a) zarejestrowania się na stronie https://forum.mescal.pl/ , przy czym niezbędnym elementem dokonania zgłoszenia uczestnictwa jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby uczestnictwa w Forum.

b) dokonania opłaty rejestracyjnej w wysokości podanej przez Organizatora w terminie 7 dni po otrzymaniu faktury pro formy.

Cena zawiera udział w Forum, lunch, poczęstunek podczas przerwy kawowej, udział w Wieczornej Gali i nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu.

3. Wpłaty kwoty za uczestnictwo, należy dokonać przelewem bankowym na rachunek bankowy: 23 1050 1054 1000 0005 0149 0981 z dopiskiem „Forum”

4. Liczba miejsc przeznaczonych dla Uczestników Forum jest ograniczona. O udziale w Forum decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty rejestracyjnej na rachunek bankowy Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikom wzięcia udział w Forum w sytuacji:

  1. braku wolnych miejsc,
  2. braku uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
  3. lub z innych ważnych powodów.
  4.  

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w wydarzeniu bez podania konkretnej przyczyny.

5. Rezygnacji z uczestnictwa można dokonywać jedynie w formie pisemnej do dnia 24.11.2023 r. Nie wzięcie udziału w Forum powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nie dokonanie płatności nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

6. Cena dla członka PIM obowiązuje firmy, które przynależą do Polskiej Izby Motoryzacji i nie zalegają z opłatami składek członkowskich.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku od towarów i usług VAT oraz nasza firma jest uprawniona do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. Upoważniamy Polską Izbę Motoryzacji w Warszawie do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej z naszej strony do otrzymania faktury. Oświadczenie jest ważne do chwili powiadomienia o ewentualnych zmianach w nim zawartych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu do celów informacyjnych i marketingowych na potrzeby Polskiej Izby Motoryzacji i Partnerów Forum.

Kontakt w sprawie płatności:
Monika Gołoś
Polska Izba Motoryzacji
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
tel. 533 344 451, 22 845 01 40
e-mail: sekretariat@pim.pl; monika.golos@pim.org.pl