XVI Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych
II Ogólnopolski Kongres Serwisów Naprawczych
6 grudnia 2023

Od piętnastu lat Polska Izba Motoryzacji tworzy specjalną platformę wymiany doświadczeń, wiedzy i racji dla wszystkich uczestników rynku napraw samochodów. Tą niekwestionowaną platformą jest Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Obecność czołowych ekspertów rynku stanowi gwarancję najwyższego poziomu merytorycznego spotkania.

Sukcesy realizacji poprzednich edycji Forum potwierdzają, że jest to wydarzenie ze wszech miar potrzebne, ponieważ działa jak spoiwo między tak różnymi na co dzień interesami różnych podmiotów. Cel jaki przyświeca organizatorowi (Polskiej Izbie Motoryzacji), to wspólne wypracowanie stanowisk i szukanie kompromisów we współpracy. Niekwestionowaną wartością uczestnictwa w Forum jest możliwość zadania pytania bezpośrednio osobom odpowiedzialnym za wiążące decyzje.

Dlaczego warto wziąć udział w Forum?

Forum poszerza spektrum

widzenia rynku i zachodzących na nim zmian. Konferencja to jedyna szansa na spotkanie przedstawicieli wszystkich podmiotów rynku likwidacji szkód w jednym czasie i miejscu!

To jedyne takie spotkanie

całego rynku warsztatowego w Polsce (prawie 200 uczestników w 2017 r.)


Podczas spotkania

prezentowane będą najnowsze trendy, opinie i prognozy dla rynku.

Udział w Forum

dostarcza gotowych rozwiązań i pomysłów, które można wdrożyć w firmie od razu po konferencji!


Pokazujemy najlepsze i sprawdzone praktyki na rynku.

Wszystkie ważne rozmowy i decyzje

podejmowane są podczas Forum. Chcesz być ich uczestnikiem a nie jedynie adresatem? Weź udział w XIII Dyskusyjnym Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych!


 

Serdecznie zapraszamy!


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PROJEKT:
Magdalena Szczypińska, szczypinska@pim.pl, tel. 600 003 241
Monika Gołoś, monika.golos@pim.pl, tel. 533 344 451