Prelegenci 2016

bchmielowiecBartłomiej Chmielowiec – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2002 – 2007, pracownik kancelarii podatkowej, a następnie radca szefa KPRM oraz koordynator zespołu ds. gospodarczych w Departamencie Komitetu Stałego Rady Ministrów KPRM. Od 2008 r. główny specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Autor wniosku Rzecznika Ubezpieczonych do SN w sprawie potrąceń amortyzacyjnych. Autor publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeń gospodarczych.

Kerstin Hoffmann – Szefowa Działu Komunikacji na  Europę BASF Coatings GmbH
Po ukończeniu studiów, Kerstin Hoffmann dołączyła do BASF Coatings SAS w Clermont, Franca, w roku 2004, aby objąć stanowisko w Dziale Strategii. Od tego czasu pracowała na kilku stanowiskach w Dziale Marketingu i Sprzedaży oraz była szefową Działu Usług Konsultacyjnych w Niemczech. W roku 2015 została mianowana szefową Działu Komunikacji dla wszystkich marek BASF Coatings obecnych na rynku napraw powypadkowych w Europie, na Środkowym Wschodzie i w Afryce.

mmankiewiczMariusz Mankiewicz Wiceprezes Zarządu DEKRA Polska Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczny (1992 r. z wyróżnieniem). W ramach doskonalenia zawodowego ukończył m.in. kursy dla instruktorów nauki jazdy, diagnostów samochodowych, audytorów wewnętrznych oraz rzeczoznawców samochodowych. Od ukończenia studiów blisko związany z branżą motoryzacyjną (m.in. autoryzowana stacja obsługi samochodów, niezależne biuro rzeczoznawcze). W 1996 r. rozpoczął pracę w DEKRA Polska, tworząc od podstaw Dział Rzeczoznawstwa Samochodowego. Obecnie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar motoryzacji. Od 2003 r. we władzach Krajowego Porozumienia Organizacji Rzeczoznawczych. Członek Komitetu Technicznego ds. rozwoju produktów w DEKRA Automobil AG.

slawomir_ostrowskiSławomir Ostrowski doktorant i wykładowca na Politechnice Gdańskiej.
Od zawsze związany z branżą motoryzacyjną.  Od 2011 zajmuje się badaniem i projektowaniem usług w branży motoryzacyjnej w ramach Europejskiego Instytutu Motoryzacji.  Project Manager pracujący w branży motoryzacyjnej.  Przewodniczπcy Pomorskiej Grupy Regionalnej Stowarzyszenia International Project Management Association Polska zrzeszającego Project Managerów z całej Polski.

oporebskiOlgierd Porębski – Radca prawny i wspólnik zarządzający w kancelarii Porębski i Wspólnicy. Oprócz rzetelnej obsługi prawnej, wspiera swych klientów wiedzą biznesową, znajomością tendencji i zjawisk rynkowych oraz zrozumieniem potrzeb marketingowych. Koncentruje się na znajdowaniu praktycznych rozwiązań.
Źródłem jego doświadczeń w zakresie prawa i podatków dla branży motoryzacyjnej jest wieloletnia praktyka w takich dziedzinach jak:
– BER (GVO), umowy dealerskie i współpraca z dealerami,
– prawo konsumenckie,
– dane osobowe,
– kwestie związane z ochroną środowiska i recyklingiem,
– homologacja pojazdów (kratki, bankowozy)
– zagadnienia podatkowe.

asduzy-jpgAdrian R. Sklorz – absolwent i były pracownik Politechniki Warszawskiej, prezes Fundacji Multi-Expert, szef firmy Auto-Elements, specjalista z zakresu stosowania GVO w obszarze części zamiennych i obsługi posprzedażnej, analityk rynku części zamiennych.
Wykładowca na ogólnopolskich szkoleniach z zakresu popularyzacji zasad GVO oraz systemów rozliczeń  komunikacyjnych szkód ubezpieczeniowych w krajach Europy Zachodniej organizowanych we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji, w związku z akcesją do Unii Europejskiej.
Autor wielu artykułów branżowych i referatów na kolejnych konferencjach naukowo-technicznych „Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne” w Radomiu, współautor opracowania „Analiza polskiego rynku części zamiennych do napraw samochodów” przygotowanego w 2015 przez PIMOT dla PIU.

pwawszczakPaweł Wawszczak – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2008 r. główny specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Wcześniej praca w administracji rządowej i Sejmie RP oraz w spółkach Skarbu Państwa. Autor wniosków Rzecznika Ubezpieczonych do SN w sprawie refundacji wydatków na najem pojazdu zastępczego oraz zasad ustalania odszkodowania według cen części oryginalnych, a także Raportu Rzecznika dotyczącego klauzulom abuzywnym w działalności ubezpieczeniowej. Autor wielu publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeń gospodarczych, głównie dotyczących odpowiedzialności za szkodę w mieniu, zbiegu odpowiedzialności cywilnej i karnej, klauzul abuzywnych w działalności ubezpieczeniowej oraz przestępczości ubezpieczeniowej.