Prelegenci 2017

 Kerstin Hoffmann – Szefowa Działu Komunikacji na  Europę BASF Coatings GmbH
Po ukończeniu studiów, Kerstin Hoffmann dołączyła do BASF Coatings SAS w Clermont, Franca, w roku 2004, aby objąć stanowisko w Dziale Strategii. Od tego czasu pracowała na kilku stanowiskach w Dziale Marketingu i Sprzedaży oraz była szefową Działu Usług Konsultacyjnych w Niemczech. W roku 2015 została mianowana szefową Działu Komunikacji dla wszystkich marek BASF Coatings obecnych na rynku napraw powypadkowych w Europie, na Środkowym Wschodzie i w Afryce.
 
Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego
Doktor nauk chemicznych, absolwent technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz zarządzania i marketingu na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Jest urzędnikiem państwowym. Ukończył pierwszą edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego. Od 2002 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego. Od 6 stycznia 2016 r. pełnił obowiązki Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Z dniem 7 kwietnia 2017 r. powołany przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka na Głównego Inspektora Transportu Drogowego.  Od wielu lat prowadzi również wykłady na wyższych uczelniach.

 

pwawszczakPaweł Wawszczak – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2008 r. główny specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Wcześniej praca w administracji rządowej i Sejmie RP oraz w spółkach Skarbu Państwa. Autor wniosków Rzecznika Ubezpieczonych do SN w sprawie refundacji wydatków na najem pojazdu zastępczego oraz zasad ustalania odszkodowania według cen części oryginalnych, a także Raportu Rzecznika dotyczącego klauzulom abuzywnym w działalności ubezpieczeniowej. Autor wielu publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeń gospodarczych, głównie dotyczących odpowiedzialności za szkodę w mieniu, zbiegu odpowiedzialności cywilnej i karnej, klauzul abuzywnych w działalności ubezpieczeniowej oraz przestępczości ubezpieczeniowej.

 

 

Andrzej Walewski – Dyrektor Zarządzający i współwłaściciel MOTOEXPERT S.C. Od roku 1999 absolwent wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych na Politechnice Warszawskiej (specjalizacja Ekologia i Eksploatacja Maszyn). Po ukończeniu studiów pracował w międzynarodowym koncernie zdobywając doświadczenie w zakresie samochodów ciężarowych i specjalnych. Od ponad 10 lat aktywny, certyfikowany rzeczoznawca i biegły sądowy w zakresie pojazdów, maszyn i urządzeń. Obserwator rynku, który śledzi zmiany wynikające z zastosowania nowych technologii. Współpracuje z instytutami technicznymi, ekspertami branżowymi na terenie całego kraju. Dąży do integracji środowiska oraz umocnienia roli niezależnego, polskiego rzeczoznawcy na rynku usług.

 

 

Janusz Szcześniak -W 1973 r. ukończył Politechnikę Warszawską – studia inżynierskie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych – specjalizacja: Pojazdy samochodowe. W 1977 r. obronił pracę magisterską PW na wydziale Mechaniczno-Technologicznym – specjalizacja: Organizacja i zarządzanie przemysłem. Ponad 25 staż sędziowski – sportu samochodowego, w tym w ostatnich latach pełnił funkcję  Delegata Technicznego FIA  na rajdach międzynarodowych samochodów terenowych. W latach 70 był czynnym kierowcą rajdowym. Biegły sądowy w zakresie budowy i eksploatacji samochodów wyścigowych. Wieloletni członek Rady Zarządzającej Procesami Certyfikacji w Instytucie Transportu Samochodowego. Systematyczne kształcenie i zbieranie doświadczenia pozwoliło mu również, na zdobycie uprawnień rzeczoznawcy PZM  i od wielu lat posiada Certyfikat NR 299 obecnie V. Od kilku lat pełni funkcję członka Komitetu Technicznego CCR PZM. Obecnie członek Zarządu AUTOMOBILKLUBU Polska.
 

 

Maciej Brzeziński – Jeden z najlepszych w Polsce ekspertów w zakresie ekonomii, rentowności stacji dealerskich i serwisowych, autor licznych publikacji prasowych oraz książek z zakresu zarządzania i marketingu stacji dealerskich, autor szkoleń dla dealerów z zakresu rentowności stacji serwisowych i blacharsko-lakierniczych.

Wykształcenie:
– Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej – mgr inż. elektronik
– Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi, studia doktoranckie
– Uniwersytet Łódzki – studia podyplomowe MBA
– Kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich
– Kursy i szkolenia z zakresu marketingu, telemarketingu, komunikacji, technik sprzedaży

Przebieg kariery zawodowej:
– 1984-1995: pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Chorób Wewnętrznych WAM w Łodzi
– 1995 do obecnie: działalność gospodarcza w zakresie zarządzania, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i powadzenia szkoleń, w tym:
– 1995-1998: dyrektor ekonomiczny hurtowni farmaceutycznej
– 1999-2001: dyrektor logistyki i dyrektor sprzedaży w Polsce i v-ce Prezes na Słowacji niemieckiego koncernu Sud Zucker AG
– 2001-2008: dyrektor obsługi posprzedażnej firm dilerskich branży motoryzacyjnej
– 1999-2008: organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu technik i procesów sprzedaży, rentowności prowadzenia działalności usługowej, marketingu i telemarketingu
– 2008-2009 autor artykułów w specjalistycznej prasie motoryzacyjnej
– 2008-2009: współautor 2 książek z zakresu marketingu usług i obsługi klienta w firmach motoryzacyjnych

 

 

Roman Kantorski – Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W latach 1971-81  pracownik Instytutu Pojazdów PW, gdzie zajmował się m.in. badaniami samochodów we współpracy z najwybitniejszymi twórcami polskiej motoryzacji (prof. L. Jaśkiewicz, doc. K. Pionnier). Od 1983 r. prowadzi w Warszawie Autoryzowaną Stację Obsługi Fiat – jeden z pierwszych prywatnych autoryzowanych serwisów Fiata w Polsce. Od 1989 r. podstarszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Od 1984 roku członek Rady Polskiej Izby Motoryzacji, a od roku 2001 był jej wiceprzewodniczącym. Prezesem PIM jest od kwietnia 2003 r.

 

Marek Garlicki – Ukończył studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z badaniami rynku i opinii związany od 2008 roku. W latach 2011-2013 pracował na stanowisku kierownika projektu w Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Zajmował się przygotowywaniem i zarządzaniem ilościowymi projektami badawczymi. Od kwietnia 2013 roku Country Manager GiPA w Polsce. Koordynuje działalność firmy na terytorium Polski i zarządza projektami badawczymi polskiego rynku motoryzacyjnego posprzedażowego. Interesuje się metodologią badań online oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii w badaniach marketingowych.

Adrian R. Sklorz – absolwent i były pracownik Politechniki Warszawskiej, prezes Fundacji Multi-Expert, szef firmy Auto-Elements, specjalista z zakresu stosowania GVO w obszarze części zamiennych i obsługi posprzedażnej, analityk rynku części zamiennych.
Wykładowca na ogólnopolskich szkoleniach z zakresu popularyzacji zasad GVO oraz systemów rozliczeń  komunikacyjnych szkód ubezpieczeniowych w krajach Europy Zachodniej organizowanych we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji, w związku z akcesją do Unii Europejskiej.
Autor wielu artykułów branżowych i referatów na kolejnych konferencjach naukowo-technicznych „Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne” w Radomiu, współautor opracowania „Analiza polskiego rynku części zamiennych do napraw samochodów” przygotowanego w 2015 przez PIMOT dla PIU.

 

Wojciech Kuśmirek, Z-ca Dyrektora Marketingu Kraj d/s SPECTRAL
Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. W  roku 2002 ukończył studia MBA  organizowane przez Uniwersytet Gdański i Strathclyde Univeristy Glasgow.  Od ponad 20 lat swoją karierą zawodową jest związany z sektorem motoryzacyjnych produktów lakierniczych ( automotive refinish). W ramach pracy w międzynarodowych koncernach  budował silne związki biznesowe z producentami samochodów i ich sieciami naprawczymi, firmami flotowymi, leasingowymi oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi. Od kwietnia 2016 roku związany z polskim producentem lakierów firmą NOVOL sp z o.o. w charakterze  Vce Dyrektora Marketingu SPECTRAL  w Polsce.

   Grzegorz Dąbrowski, Szkoleniowiec w dziale Wyposażenia Warsztatowego firmy Robert Bosch Sp. z o.o.