Program

PROGRAM FORUM 2018*

Termin i miejsce: 11-12 grudnia, Warszawa

XIII Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Coroczne spotkanie sektora serwisowego

 

 

Godzina

 

Prelekcje
DZIEŃ I – 11.12.2018
8.30 – 9.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.30 – rozpoczęcie konferencji

 

Prowadzenie FORUM 2018: Tomasz Szydlak, Ekspert PIM, który zajmuje się nie tylko zagadnieniami teoretycznymi, ale także zna branżę od strony warsztatu, pojedynczego poszkodowanego, czy też sali sądowej. Były współpracownik Towarzystw Ubezpieczeniowych, zajmujący się dla TU przeciwdziałaniem wyłudzeń odszkodowań. Po zakończeniu współpracy z TU, założył własna kancelarię zajmująca się pomocą w likwidacji szkód komunikacyjnych zarówno dla osób indywidualnych jak i serwisów samochodowych oraz warsztatów naprawczych. Wiedza teoretyczna poparta wielokrotnie działaniami w terenie, częsty gość warsztatów naprawczych z którymi współpracuje, jak i czynny uczestnik postępowań sądowych.
9.30 – 9.35

Powitanie uczestników XIII Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

PROWADZĄCY: Roman Kantorski

9.35 – 9.45

Podsumowanie ubiegłego roku w PIM

PROWADZĄCY: Tomasz Szydlak, Ekspert PIM

9.45 – 10.10 Aktualna sytuacja na rynku napraw powypadkowych. Wpływ rozwiązań stosowanych przez TU.

PREZENTACJA: Adrian R. Sklorz, Auto-Elements

10.10-10.25 Technologiczne i organizacyjne podstawy rekomendacji OMRT.

PREZENTACJA: Wojciech Tupajka, Prezes Zarządu ABC-CARS

10.25-10.50 PANEL DYSKUSYJNY: Kto tworzy fikcję rynkową na potrzeby procesu likwidacji szkód i jaka jest jej struktura? – referat wprowadzający: Maciej Jafra, Prezes Zarządu AUTOART.

– z jakiego powodu ASO i serwisy niezależne nie mogą rozmawiać  wspólnym językiem ?

– stawka za roboczogodzinę fikcja czy rzeczywistość i jaki ma to wpływ na rentowność realizowanych usług ?

– jakie jest zadanie serwisów ? Dlaczego w większości nie są w stanie normalnie funkcjonować ?

– kto tak naprawdę jest zleceniodawcą ? Czy rynek wykonawczy zmuszony jest płacić za „dostawę” pracy?

PROWADZĄCY: Maciej Jafra, Prezes Zarządu AUTOART.

10.50–11.15 DYSKUSJA: r.pr Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego – stanowisko dotyczące projektu regulacji kancelarii odszkodowawczych ze szczególnym uwzględnieniem niewłaściwego zakazu cesji oraz ostatniego wniosku RF do SN w sprawie pokrywania kosztów opinii rzeczoznawcy na etapie postępowania przedsądowego (likwidacyjnego); – Marek Bachta, Prezes Zarządu, ARTMAR Sp z o.o., Marcin Klimunt, Prezes Heres capital Sp z. o.o. – obawy małych i średnich firm motoryzacyjnych związane z pracami nad senackim projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.
11.15 – 11.30 Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym jako próba usankcjonowania zaniżania wypłat odszkodowań metodą kosztorysową.

PROWADZĄCY: mec. Justyna Halaś, Dyrektora Biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Waldemar Konik, Prezesa Zarządu spółki Dopłaty Powypadkowe S.A. Dyrektora Departamentu Szkód w Pojazdach Votum S.A., Radca Prawny Aleksander Daszewski z biura Rzecznika Finansowego

 

11.30 – 11.45 Jak wyliczyć i obronić stawkę roboczogodziny w sporach z ubezpieczycielami.

PROWADZĄCY: Maciej Brzeziński, Ekspert PIM

11.45-12.05 GLASURIT Zrównoważone rozwiązania dla warsztatu – kontynuacja. Mike Hill, Global Key Account Manager Daimler, VOLVO, JLR
12.05-12.45 PRZERWA KAWOWA
12.45-13.10 Kwota wypłacona, niedoszacowanie, pojazdy zastępcze, późniejsze kwoty i rzekomy wzrost składek. Przykłady korespondencji, opinii, odpowiedzi. Przypadki szczególne. Stawki prawników za obsługę prawną z tytułu roszczeń serwisów względem T.U.

PROWADZĄCY: dr adw. Łucja Kobroń – Gąsiorowska, partner BCKG adwokaci Kraków, Tomasz Szydlak, Ekspert PIM

13.10-13.30 Analiza zapisów umów z ubezpieczycielami. Czy są dla nas korzystne?

PROWADZĄCY: Radca prawny Paweł Tuzinek, Związek Dealerów Samochodów, Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego

13.30-13.50 Zmiany w orzecznictwie, nowe działania ubezpieczycieli, nowe wyzwania i nowe problemy praktyczne. Niuanse kierowalności napraw.

PROWADZĄCY: Mec. Michał Jadczyk, Kancelaria Adwokacka Michał Jadczyk, Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

13.50-14.30 PANEL DYSKUSYJNY: Optymalizacja/ zwiększenie efektywności pracy warsztatów.

– aktualna sytuacja rynkowa / trendy rynkowe;

– potrzeby i wymagania firm flotowych, leasingowych, CFM; etc.; porównanie usług: serwis ASO / serwis niezależny;

– zmiany przepisów w zakresie przeglądów na SKP / stan techniczny pojazdów na drogach;

– stan techniczny pojazdów (jakość naprawy, części, homologacja) – brak dopuszczenia do ruchu;

– możliwości i potencjał serwisów – narzędzia, personel; kto straci? kto przetrwa?

– jakość usług; sposoby kontroli jakości naprawy;

– efektywność pracy warsztatu / zespół ludzki – katalog napraw smart a handlowy ubytek wartości pojazdu;

– samochód powypadkowy – nie dziękuję! Co w przypadku nieopłacalności naprawy?

– recycling czy drugie życie pojazdu, techniczna szkoda całkowita a bezpieczeństwo na drodze;

MODERATOR: Andrzej Walewski, niezależny rzeczoznawca, ekspert PIM

UCZESTNICY: Beata Elżbieta Socha – Advanced Application Engineer 3M Automotive Aftermarket Division; właściciele serwisów niezależnych, adwokaci, przedstawiciele firm flotowych, CFM.

14.30-15.30 PRZERWA OBIADOWA
15.30-15.50 NOVOL – Najnowsze trendy w lakiernictwie fabrycznym.
PROWADZENIE: Wojciech Kuśmirek, Zastępca Dyrektora Marketingu Kraj d/s SPECTRAL, Novol
15.50-16.50 PANEL DYSKUSYJNY: Sieci warsztatowe – za i przeciw.

Obecnie kilkadziesiąt procent strumienia napraw jest kierowanych poprzez sieci warsztatowe własne (np. PZU, WARTA) i, co istotne, tzw. sieci outsourcingowe (Accenture, Logisfera33, Innovation, Dynafleet, Compet, ASN, etc.). Z pewnością są to gigantyczne  zmiany na rynku przy trendach rosnących. Towarzyszą temu bardzo duże zmiany m.in. w rozwiązaniach IT obsługujących sieci. Jak w tej rynkowej rewolucji mogą odnaleźć się warsztaty niezależne? Na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umów o współpracy.

PROWADZENIE: Adrian R. Sklorz, Prezes Zarządu AUTO-ELEMENTS

UCZESTNICY: Adam Rosłaniec – UNIQUE SERVICE PARTNER Sp. z o.o., Michał Sumiński – Accenture Services Sp. z o. o. przedstawiciele sieci serwisowych, właściciele serwisów, firmy flotowe, etc.

Prezentacje sieci warsztatowych + seria pytań i odpowiedzi.

17.00  (przewidywana) Zakończenie pierwszego dnia konferencji
20.00 Uroczysta kolacja

Rozstrzygnięcie konkursów:

„Złota Lakiernia”

– Badanie Satysfakcji Serwisów Samochodowych ze współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi – „Złoty Zderzak”

DZIEŃ II – 12.12.2018
10:30 Rozpoczęcie konferencji
10.30-11.15 PANEL DYSKUSYJNY: skuteczność biegłego sądowego na sali rozpraw. Poziom wiedzy, popełniane błędy, przedłużające się procesy, trójwładza na sali sądowej: jeden człowiek jako pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego, niezależny rzeczoznawca i biegły sądowy, prawidłowe stosowanie programów eksperckich na sali sądowej, wzory pozwów, dokumenty, gotowe rozwiązania.

MODERATOR: Tomasz Szydlak.

UCZESTNICY: przedstawiciele środowisk sędziowskich, biegłych sądowych, rzeczoznawców niezależnych. Dr adw. Łucja Kobroń – Gąsiorowska, partner BCKG adwokaci Kraków oraz Tomasz Szydlak.

11.15-12.15 Ochrona środowiska i BHP w serwisie blacharsko – lakierniczym

– naprawy powypadkowe w wykonaniu serwisów (również B&L) a odpowiedzialność za wykonaną usługę.

– wytyczne producentów.

– przypadki nadużyć, nieprawidłowości w zakładach pracy czyli serwisach. Postawa i poziom wiedzy organów kontrolnych.

PROWADZĄCY: Paweł Górski Ph.D. | Application Engineering Specialist – CEEMEA Hearing conservation SME 3M Personal Safety Division

PROWADZĄCY: Beata Elzbieta Socha | Advanced Application Engineer 3M Automotive Aftermarket Division

12.15 – 12.30
Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej
PROWADZĄCY: Roman Kantorski, Prezes PIM
12:30 Oficjalne zakończenie konferencji. OBIAD

 

*Polska Izba Motoryzacji, organizator Forum zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie.