Program

PROGRAM FORUM 2018*

Termin i miejsce: 11-12 grudnia, Warszawa

XIII Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Coroczne spotkanie sektora serwisowego

„Ku optymalizacji finansowej warsztatu”

 • W ramach Forum, drugiego dnia planowane jest kilkugodzinne szkolenie dedykowane pracownikom z działów likwidacji szkód, „Likwidacja szkód komunikacyjnych w praktyce. Rady, wskazówki dla pracowników działów B&L” oraz seminarium dla środowisk sędziowskich dedykowane problematyce likwidacji szkód. Więcej informacji wkrótce.
 • Pierwszego dnia odbędzie się wystąpienie firmy BASF (marka Glasurit) – Sponsora Forum.

DZIEŃ I – 11 grudnia 2018

09:00 –  Rejestracja
10:00 – Rozpoczęcie konferencji

 • REFERATY OTWARCIA: Zmiany jakie zaszły na przestrzeni minionego roku w sektorze blacharsko lakierniczym.
  – Aktualna sytuacja rynkowa: zmiana struktury rynku (wzrost % flot i CFM) / obsługa warsztatowa;
  – Zmiany i fuzje na rynku TU. Skuteczność działań i profesjonalizm obsługi;
  – Z działań sekcji rzeczoznawców i sekcji B&L przy Polskiej Izbie Motoryzacji (AZT, wraki, OMRT, ministerstwa, etc).
  – Roboczogodzina (w roku bieżącym nastąpił ogromny przyrost zainteresowaniem certyfikatami). Obraz rynku po certyfikacji i audytach PIM. Czy idzie ku lepszemu? Skuteczność certyfikatu w działaniach sądowych.
  PRELEGENCI: Roman Kantorski, Andrzej Walewski; Tomasz Szydlak; Maciej Brzeziński,
 • PREZENTACJA: Kwota wypłacona, niedoszacowanie, późniejsze koszty i rzekomy wzrost składek. Przykłady korespondencji, opinii, odpowiedzi. Przypadki szczególne. Stawki prawników za obsługę prawną z tytułu roszczeń serwisów względem T.U.
  – Czy jesteśmy świadomi jakie umowy podpisujemy? Rekomendacje OMRT a rzeczywistość.
  WYKONANIE: Tomasz Szydlak, Ekspert PIM, dr adw. Łucja Kobroń – Gąsiorowska, partner BCKG adwokaci Kraków,
  – Analiza zapisów umów z ubezpieczycielami. Czy są dla nas korzystne?
  WYKONANIE: Radca prawny Paweł Tuzinek, Związek Dealerów Samochodów, Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego
 • Panel dyskusyjny: „Jak nas strzygą”. OC, AC, NW, Assistance, samochody zastępcze (przywłaszczenia a kradzieże), roboczogodzina, czyli „dobre” praktyki i inne „obcinki” na sektorze naprawczym/ serwisowym/ blacharsko-lakierniczym w wykonaniu towarzystw ubezpieczeniowych.
  REFERAT WPROWADZAJĄCY: „Zmiany w orzecznictwie, nowe działania ubezpieczycieli, nowe wyzwania i nowe problemy praktyczne”. Sposoby zaniżania odszkodowań w zakresie OC, AC i pojazdów zastępczych. Niuanse kierowalności napraw”.
  WYKONANIE: Mec. Michał Jadczyk, Kancelaria Adwokacka Michał Jadczyk, Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego
  – Dlaczego w Polsce właściciel pojazdu idzie do TU albo serwisu a nie do prawnika czy też bezpośrednio do rzeczoznawcy jak to ma miejsce w Niemczech?
  – Dlaczego działania KNF są tak nieskuteczne?
  – „jak grochem o ścianę” czyli waga czy „zniewaga” interpelacji poselskich,
  UCZESTNICY: Tomasz Szydlak (prowadzenie), Janusz Szcześniak, przedstawiciele KNF, PIU, towarzystw ubezpieczeniowych, posłowie,
 • PANEL dyskusyjny: Dlaczego naprawy SMART są traktowane „po macoszemu”? Efektywność finansowa naprawy SMART a naprawy tradycyjnej. Słabe i mocne strony napraw SMART. Technologie napraw i jakość. Opinie TU oraz serwisów samochodowych
  UCZESTNICY: Łukasz Szarama (prowadzący), przedstawiciele serwisów, sieci warsztatowych zajmujących się naprawami SMART
 • PANEL DYSKUSYJNY: ASO a niezależny serwis B&L. Serwisy OEM – serwis o poziomie ASO (firma, funkcjonowanie, samochody zastępcze, etc. Gdzie przewaga konkurencyjna? Dlaczego są drożsi i tańsi?
  – Optymalizacja/ zwiększenie efektywności pracy warsztatów. Konkurencja ASO i niezależnych. Jakość usług, wyposażenie serwisów a potrzeby rynku.
  – Kierowalność napraw, koszty i zyski. Błędy popełnianie przez same serwisy w codziennej pracy, w tym w kontakcie i rozliczeniach z TU.
  – KOSZTY OBSŁUGI UMÓW WSPÓŁPRACY – reedukacja ilości doradców w serwisach. Nadpodaż serwisów a potrzeby rynku (wynajem długoterminowy, wypożyczalnie samochodów (car sharing), leasing, kredyt, pojazdy elektryczne). Kto straci? Kto przetrwa? Co jest ważne dla firm flotowych i wynajmu długoterminowego?
  – Naprawy powypadkowe refundowane z polis OC sprawcy przy zastosowaniu do naprawy, zgodnie z wolą poszkodowanego, części zamiennych używanych pochodzących z rynku wtórnego (np. stacje demontażu pojazdów; serwisy aukcyjne typu allegro),
  – Potrzeby i wymagania firm flotowych, leasingowych, etc.; – porównanie usług: serwis ASO / serwis niezależny;
  UCZESTNICY: Łukasz Szarama (prowadzący) + referat otwarcia panelu, właściciele serwisów niezależnych, ASO oraz OEM, przedstawiciele firm flotowych i leasingowych
 • PREZENTACJA: Jak zrobić skuteczny i opłacalny kosztorys w kalkulacji Audatex? Sposoby na realne uzyskanie należnych pieniędzy. Gotowe rozwiązania, przykłady.
  WYKONANIE: Łukasz Szarama, biegły sądowy, ekspert rynku, praktyk.
 • PANEL DYSKUSYJNY: skuteczność biegłego sądowego na sali rozpraw. Poziom wiedzy, popełniane błędy, przedłużające się procesy, trójwładza na sali sądowej: jeden człowiek jako pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego, niezależny rzeczoznawca i biegły sądowy, prawidłowe stosowanie programów eksperckich na sali sądowej, wzory pozwów, wzór skargi do RzF oraz inne procedury, dokumenty, gotowe rozwiązania,
  UCZESTNICY: przedstawiciele środowisk sędziowskich, biegłych sądowych, rzeczoznawców niezależnych. Dr adw. Łucja Kobroń – Gąsiorowska, partner BCKG adwokaci Kraków oraz Tomasz Szydlak.
 • Patologie i nadużycia w sektorze lakierniczym oraz napraw blacharsko-lakierniczych w opinii i ze spostrzeżeń przedstawicieli serwisów z różnych regionów Polski oraz przedstawicieli dystrybutorów lakierów.
  – Sposoby kontroli jakości dla zleceniodawców.
  – Recykling. Przekręty na wrakach, szkodach całkowitych – dlaczego TU na to pozwalają i do tego dopuszczają? Czy w ogóle i jaka jest reakcja środowisk warsztatowych? Stanowisko Ministerstwa Środowiska i jednostek samorządowych.
  – Komu wygodne są wraki a komu nie? Patologie rynku.
  – Jakość części stosowanych w naprawach. „Skoro nie ma ich w sklepach to skąd się biorą? Zatrzymywanie dowodów rejestracyjnych z powodu stosowania części złej jakości, bez homologacji, etc.
  UCZESTNICY: adwokaci, partner BCKG, przedstawiciele firm leasingowych, CFM, urzędów ochrony środowiska, serwisy b&l,

18.00 – zakończenie pierwszego dnia konferencji

19.30 Bankiet

Rozstrzygnięcie plebiscytów:

– Badanie Satysfakcji Serwisów Samochodowych ze współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi – „Złoty Zderzak”,

– „Złota Lakiernia”

DZIEŃ II – 12 grudnia 2018

10:00 – Rozpoczęcie konferencji

 • PREZENTACJA/ SZKOLENIE: Ochrona środowiska i BHP w serwisie blacharsko – lakierniczym (przepisy, wymagania, utylizacja, lakiery, separatory, etc). – wzory pism, dokumenty, gotowe rozwiązania.
  – naprawy powypadkowe w wykonaniu serwisów (również B&L) a odpowiedzialność za wykonaną usługę.
  – wytyczne producentów.
  – przypadki nadużyć, nieprawidłowości w zakładach pracy czyli serwisach. Postawa i poziom wiedzy organów kontrolnych.
 • PANEL DYSKUSYJNY. Czy sieci warsztatowe są naprawdę takie złe? – referat niezależny. Plusy i minusy.
  UCZESTNICY: przedstawiciele sieci serwisowych, właściciele serwisów, firmy flotowe, etc.
 • Prezentacje sieci warsztatowych (COMPET i inni) + po każdym wystąpieniu seria pytań i odpowiedzi.
 • PREZENTACJE SPONSORSKIE – FIRMY LAKIERNICZE
 • PREZENTACJE IMPORTERA – BMW i PEUGEOT – (w przygotowaniu)

14:00 – Zakończenie konferencji. Lunch

*Polska Izba Motoryzacji, organizator Forum zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie.