Zgłoszenia

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONFERENCJI:

Aby wziąć udział w konferencji należy:

  • pobrać formularz zgłoszeniowy
  • wypełnić pobrany formularz i odesłać go do nas faksem, pod numer: +48 (22) 350 7 350 lub skan na adres rosik@pim.pl
  • dokonać wpłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni po otrzymaniu faktury pro formy
Pobierz formularz w PDF Pobierz formularz w DOC
NOCLEGI 04-05.12.2017

Nocleg ze śniadaniem w pokoju 1-osobowym Comfort: 297 PLN

Nocleg ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym Comfort: 337 PLN

Nocleg ze śniadaniem w pokoju 1-osobowym Business: 397 PLN

Nocleg ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym Business: 437 PLN

Informacje dodatkowe:
1. Informujemy, że prelegenci oraz tematy wystąpień zostały potwierdzone. Z przyczyn niezależnych od organizatorów mogą nastąpić zmiany w programie Forum. Dlatego Polska Izba Motoryzacji (Organizator) zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych. Wszelkie modyfikacje lub inne zmiany będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.forumubezpieczen.com
2. Cena zawiera udział w Forum, materiały konferencyjne, lunch, poczęstunek podczas przerwy kawowej i nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu.
3. Wpłaty kwoty za uczestnictwo, należy dokonać przelewem bankowym nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy:
79 2030 0045 1110 0000 0252 7570 z dopiskiem „Forum”
4. Wypełniony formularz należy odesłać na faks: (22)350-7-350 lub adres e-mail: rosik@pim.pl
5. Rezygnacji z uczestnictwa można dokonywać jedynie w formie pisemnej, do 10 listopada 2017 r. Nie wzięcie udziału w Forum powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nie dokonanie płatności nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
6. Cena dla członka PIM obowiązuje firmy, które przynależą do Polskiej Izby Motoryzacji minimum 6 miesięcy i nie zalegają z opłatami składek członkowskich.

Oświadczenia:
Zgodnie z par. 19 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 R. (Dz. U. z 1993 r. nr 39 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymania faktury VAT i upoważniamy Polską Izbę Motoryzacji Consulting do jej wystawienia bez podpisu odbiorcy oraz do jej przesłania na nasz adres.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu do celów informacyjnych i marketingowych na potrzeby Polskiej Izby Motoryzacji, Polskiej Izby Motoryzacji Consulting Sp. z o.o. i Partnerów Forum

Kontakt:
Ewa Rosik, Polska Izba Motoryzacji, ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa
tel.: 606-332-653,( 22)845-01-40; faks: (22)350-7-350; e-mail: rosik@pim.pl

Magdalena Szczypińska, Polska Izba Motoryzacji, ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa
tel.: 662-729-514,( 22)845-01-40; faks: (22)350-7-350; e-mail: szczypinska@pim.org.pl