Zgłoszenie udziału w konferencji

Aby wziąć udział w konferencji należy:

Cennik (netto):

pierwszy uczestnik (członek PIM) – 590 zł
kolejny uczestnik (członek PIM) – 590 zł

pierwszy uczestnik – serwisy samochodowe/rzeczoznawcy – 850 zł
kolejny uczestnik – serwisy samochodowe/rzeczoznawcy – 790 zł

pierwszy uczestnik – pozostałe firmy – 1100 zł
kolejny uczestnik – pozostałe firmy – 990 zł

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOCLEGI (HASŁO: PIM)

Ceny noclegów

                     

Informacje dodatkowe:
1. Informujemy, że prelegenci oraz tematy wystąpień zostały potwierdzone. Z przyczyn niezależnych od organizatorów mogą nastąpić zmiany w programie Forum. Dlatego Polska Izba Motoryzacji (Organizator) zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych. Wszelkie modyfikacje lub inne zmiany będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.forumubezpieczen.com

2. Cena zawiera udział w Forum, lunch, poczęstunek podczas przerwy kawowej, udział w wieczornej kolacji i nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu.

3. Wpłaty kwoty za uczestnictwo, należy dokonać przelewem bankowym nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury proforma na rachunek bankowy:
79 2030 0045 1110 0000 0252 7570 z dopiskiem „Forum”
4. Wypełniony formularz należy odesłać na adres e-mail: monika.strojek@pim.pl lub rosik@pim.pl 

5. Rezygnacji z uczestnictwa można dokonywać jedynie w formie pisemnej, do 10 listopada 2019 r. Nie wzięcie udziału w Forum powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nie dokonanie płatności nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

6. Cena dla członka PIM obowiązuje firmy, które przynależą do Polskiej Izby Motoryzacji minimum 6 miesięcy i nie zalegają z opłatami składek członkowskich.

Oświadczenia:
Zgodnie z par. 19 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 r. (Dz. U. z 1993 r. nr 39 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymania faktury VAT i upoważniamy Polską Izbę Motoryzacji Consulting do jej wystawienia bez podpisu odbiorcy oraz do jej przesłania na nasz adres.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu do celów informacyjnych i marketingowych na potrzeby Polskiej Izby Motoryzacji i Partnerów Forum.

Kontakt w sprawie płatności:
Monika Gołoś
Polska Izba Motoryzacji
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
tel. 533 344 451, 22 845 01 40
e-mail: sekretariat@pim.pl; monika@pim.org.pl