Zgłoszenie udziału w konferencji

Aby wziąć udział w konferencji należy:

Cennik (netto):

pierwszy uczestnik (członek PIM) – 490 zł
kolejny uczestnik (członek PIM) – 490 zł

pierwszy uczestnik – serwisy samochodowe – 780 zł
kolejny uczestnik – serwisy samochodowe – 680 zł

pierwszy uczestnik – pozostałe firmy – 980 zł
kolejny uczestnik – pozostałe firmy – 880 zł

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

NOCLEGI (HASŁO: PIM)

Ceny noclegów
Pokój 1-osobowy 284,20 zł
Pokój 2-osobowy 319,00 zł

                     

 

Informacje dodatkowe:
1. Informujemy, że prelegenci oraz tematy wystąpień zostały potwierdzone. Z przyczyn niezależnych od organizatorów mogą nastąpić zmiany w programie Forum. Dlatego Polska Izba Motoryzacji (Organizator) zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych. Wszelkie modyfikacje lub inne zmiany będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.forumubezpieczen.com
2. Cena zawiera udział w Forum, materiały konferencyjne, lunch, poczęstunek podczas przerwy kawowej i nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu.
3. Wpłaty kwoty za uczestnictwo, należy dokonać przelewem bankowym nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy:
79 2030 0045 1110 0000 0252 7570 z dopiskiem „Forum”
4. Wypełniony formularz należy odesłać na faks: (22)350-7-350 lub adres e-mail: monika.strojek@pim.pl lub rosik@pim.pl 

5. Rezygnacji z uczestnictwa można dokonywać jedynie w formie pisemnej, do 11 listopada 2015 r. Nie wzięcie udziału w Forum powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nie dokonanie płatności nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
6. Cena dla członka PIM obowiązuje firmy, które przynależą do Polskiej Izby Motoryzacji minimum 6 miesięcy i nie zalegają z opłatami składek członkowskich.

 

Oświadczenia:
Zgodnie z par. 19 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 R. (Dz. U. z 1993 r. nr 39 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymania faktury VAT i upoważniamy Polską Izbę Motoryzacji Consulting do jej wystawienia bez podpisu odbiorcy oraz do jej przesłania na nasz adres.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu do celów informacyjnych i marketingowych na potrzeby Polskiej Izby Motoryzacji i Partnerów Forum

Kontakt:
Monika Gołoś, Polska Izba Motoryzacji, ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa
tel.: 533-344-451,( 22)845-01-40; faks: (22)350-7-350; e-mail: sekretariat@pim.pl