KNF: powstanie cennik zadośćuczynień dla bliskich ofiar wypadków

Traficar zamiast auta zastępczego?
16/11/2017
Prezentacje XII Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych
08/12/2017
KNF: powstanie cennik zadośćuczynień dla bliskich ofiar wypadków

Kolejnym krokiem działalności Komisji Nadzoru Finansowego, mającym na celu ustabilizowanie i przewidywalność wypłat zadośćuczynień było podjęcie prac nad stworzeniem propozycji legislacyjnej mechanizmu obliczania wysokości zadośćuczynienia, np. w formie tabel. Opracowanie systemowego rozwiązania powinno pozwolić również na ograniczenie liczby spraw sądowych i wpłynąć pozytywnie na sytuację finansową zakładów ubezpieczeń. W obecnym stanie prawnym zakłady ubezpieczeń mają trudności w wyznaczeniu adekwatnego poziomu składki jak również rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w celu pokrycia wypłat zadośćuczynień za śmierć i uszkodzenie ciała. Dla poszkodowanych w wypadkach standaryzacja oznacza możliwość szybkiego otrzymania wypłaty, co do zasady bez oczekiwania na wyrok sądu.

 

Pełna treść raportu: kliknij tutaj https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/KNF_FOZ_60173.pdf