KNF ukarała InterRisk TU. Po raz siódmy za to samo

Wzrost stawek OC zachęca do manipulacji
07/11/2016
Petycja na XI Dyskusyjnym Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych
09/11/2016
KNF ukarała InterRisk TU. Po raz siódmy za to samo

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę wysokości 100 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Towarzystwo zostało również ukarane za niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości.

„Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę, że InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostało już wcześniej sześciokrotnie ukarane przez KNF za nieterminową wypłatę odszkodowań” – czytamy w komunikacie.

Przy rozpatrywaniu kolejnych spraw dotyczących opóźnień zakładów ubezpieczeń w wypłacie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, KNF będzie rozważała stosowanie – wobec zakładów ukaranych już wcześniej za to naruszenie – kar znacząco wyższych od dotychczas nakładanych.

Vienna Insurance Group (VIG) jest specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego ok. 50 spółek w 25 krajach. Akcje VIG są notowane na giełdzie w Austrii oraz w Czechach.

Źródło: Wpmoney.pl