Krok po kroku do integracji środowiska warsztatowego

Prezentacje XII Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych
08/12/2017
NOVOL: ustalenie kosztów materiałów lakierniczych
16/01/2018
Krok po kroku do integracji środowiska warsztatowego

5 grudnia br. odbyła się kolejna, dwunasta edycja Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, w której udział wzięło ponad 230 uczestników z sektora napraw blacharsko – lakierniczych. Wśród nich m.in. rzeczoznawcy, warsztaty naprawcze – niezależne i ASO, przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych, etc.

Rozproszony sektor środowiska warsztatowego, w tym serwisów blacharsko – lakierniczych włącza drugi bieg. Dzisiaj nie mówimy już „czy może warto się zjednoczyć” ale „jakie zasady integracji przyjąć i jakie są najpilniejsze zadania do uregulowania”. Tak w wielkim skrócie można podsumować burzliwe dyskusje jakie towarzyszyły Forum.

Z racji napiętego programu oraz gorącej i żywiołowej dyskusji związanej ze współpracą z towarzystwami ubezpieczeniowymi, co najbardziej interesowało przedstawicieli sektora napraw, niektóre panele musiały zostać mocno skrócone a nawet pominięte. Mimo różnych wątpliwości pewne jest, że wśród sektora warsztatowego jest wyraźna potrzeba integracji, której celem jest opracowanie systemowych rozwiązań w zakresie współpracy z T.U., rozliczeń czy też stawek za roboczogodzinę. Tegoroczna edycja był swego rodzaju inicjacją mechanizmów umożliwiających legalnym podmiotom udział w wolnym rynku, na zdrowych zasadach, bez zakłóceń.

Ponadto integralną częścią programu był m.in. spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych. Podczas spotkania zebrane zostały od uczestników sugestie w zakresie działań reaktywowanej we wrześniu 2017 Ogólnopolskiej Rady Technicznej.

Obecność Rzecznika Finansowego potwierdziła również potrzebę konsultacji i rozmów przedstawicieli tej instytucji z sektorem napraw powypadkowych. W tym roku pod dyskusję poddano nieprawidłową likwidację szkód w aspekcie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przez pryzmat praktyk zakładów ubezpieczeń. Poruszone zostały takie zagadnienia jak refundacja wydatków za wynajem pojazdu zastępczego, amortyzacja części zamiennych, rodzaje części zamiennych stosowanych do naprawy pojazdów, rozliczenia tzw. szkody całkowitej oraz stawki za roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych.

Od dłuższego czasu Polska Izba Motoryzacji wraz z innymi organizacjami branżowymi walczy o wprowadzenie do procesu likwidacji szkód z OC, funkcji niezależnego rzeczoznawcy współpracującego z poszkodowanym oraz serwisem wykonującym naprawę powypadkową. Dlatego w panelu „procedury likwidacji szkód – zderzenie dwóch światów” przedstawione zostały uwagi rynku ubezpieczeniowego odnośnie kwestii związanych z udziałem niezależnego rzeczoznawcy oraz słabe i mocne strony środowiska serwisowego w zderzeniu z T.U.

Na uwagę zasługiwały również takie zagadnienia jak:

  • Kształtowanie ceny za usługę – w jakich realiach funkcjonuje rynek napraw blacharsko – lakierniczych?
  • Systemy kalkulacyjne – jak działają? Do czego służą? Komu najbardziej są potrzebne? Czy a jeśli, dla kogo mogą stwarzać zagrożenia?
  • Pośrednicy zleceniodawców. Jaką wartość dla serwisu stanowi podpisanie umowy z tego rodzaju podmiotem? Rentowność umów, forma współpracy.

Ostatnim punktem programu Forum było rozstrzygnięcie dwóch plebiscytów: Złota Lakiernia 2017 oraz Złoty Zderzak 2017.

     

*****

Wyzwań jakie stały przed tegorocznym Forum było z pewnością kilka. Główne jednak, to chęć dążenia do działań transparentnych całego łańcucha graczy w rynku ubezpieczeniowym. Z pewnością jednodniowe spotkanie branży tego nie załatwi, gdyż jest to długofalowy proces działań zintegrowanego środowiska warsztatowego. Należy podkreślić słowo „zintegrowanego” gdyż nikt w pojedynkę, tym bardziej indywidualny warsztat tego nie zainicjuje a jeżeli nawet to efekty mogą być mizerne.

Forum 2017 służyło m.in. temu aby bolączki warsztatów ponownie zebrać, usystematyzować i kontynuować działania rozpoczęte przez Polską Izbę Motoryzacji ponad dwanaście miesięcy temu. Czy w ogóle i jaka ilość warsztatów zdecyduje się na zaangażowanie i wsparcie Izby pokaże czas. Warto chyba jednak zastanowić się przez chwilę czy decydujemy się na dalsze indywidualne batalie sądowe z ubezpieczycielami? Czy może jednak bardziej sensownym jest wspólne działanie na rzecz całego sektora naprawczego w celu opracowania i wdrożenia systemowych rozwiązań prawnych i narzędzi do egzekwowania litery prawa?

PODZIĘKOWANIA

Polska Izba Motoryzacji, organizator XII Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych  składa serdecznego podziękowania za zaangażowanie uczestnikom, wsparcie i pomoc w przygotowaniach oraz nagłaśnianiu i promocji Forum 2017 wszystkim Sponsorom, Patronom, Partnerom Merytorycznym i Branżowym jak i Patronom Medialnym