(Nie)realny wpływ wytycznych KNF na jakość likwidacji szkód

Koszt naprawy zwiększony o koszty sądowe
16/11/2016
UOKiK sprawdza podwyżki, politycy mają kolejne pomysły
24/11/2016
(Nie)realny wpływ wytycznych KNF na jakość likwidacji szkód

89,78% zaniżonych odszkodowań przy rozliczeniu kosztorysowym!

„Biorąc pod uwagę jedynie szkody zakwalifikowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń jako częściowe, przy rozliczeniu kosztorysowym, odszkodowania zostały zaniżone w 89,78% szkód” – wynika z wyliczeń Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, VOTUM S.A, jednego z głównych panelistów grudniowego XI Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

Analizując wpływ wytycznych KNF na wysokość odszkodowania, przyjęto 3 przedziały czasowe powstania szkody:

kosztorysy

Analizę wykonano łącznie na próbce 3308 kosztorysów, które zostały wybrane wg wymienionego  kryterium ze zbioru 6744 kosztorysów. We wszystkich 6744 kosztorysach, w wyniku weryfikacji wykonanej przez rzeczoznawców z Biura Ekspertyz Procesowych (BEP), stwierdzono, że odszkodowanie zostało zaniżone o kwotę nie mniejszą niż 200 zł.

Wyniki analizy przedstawiono jako stosunek:

= wynik w [%]

W pierwszym półroczu przyjęto w BEP do weryfikacji ponad 5000 spraw. Weryfikacji poddano sprawy spełniające kryteria:

– wysokość kosztów naprawy wg kosztorysu ubezpieczyciela wynosi co najmniej 1 500zł,

– pojazd nie jest starszy niż 15 lat. Dopuszczalne są wyjątki: pojazdy użytkowe lub pojazdy o dużej wartości, klasy premium (np. Mercedes S, BMW 7),

– decyzja o wypłacie odszkodowania została wydana nie dawniej niż 3 lata od daty przekazania sprawy do weryfikacji.

Powyższe zagadnienie zostanie szczegółowo omówione 6 grudnia w Warszawie, podczas XI Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 845 01 40; e-mail: rosik@pim.pl