[:pl]

 Kerstin Hoffmann – Szefowa Działu Komunikacji na  Europę BASF Coatings GmbH
Po ukończeniu studiów, Kerstin Hoffmann dołączyła do BASF Coatings SAS w Clermont, Franca, w roku 2004, aby objąć stanowisko w Dziale Strategii. Od tego czasu pracowała na kilku stanowiskach w Dziale Marketingu i Sprzedaży oraz była szefową Działu Usług Konsultacyjnych w Niemczech. W roku 2015 została mianowana szefową Działu Komunikacji dla wszystkich marek BASF Coatings obecnych na rynku napraw powypadkowych w Europie, na Środkowym Wschodzie i w Afryce.
 
Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego
Doktor nauk chemicznych, absolwent technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz zarządzania i marketingu na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Jest urzędnikiem państwowym. Ukończył pierwszą edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego. Od 2002 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego. Od 6 stycznia 2016 r. pełnił obowiązki Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Z dniem 7 kwietnia 2017 r. powołany przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka na Głównego Inspektora Transportu Drogowego.  Od wielu lat prowadzi również wykłady na wyższych uczelniach.

 

pwawszczakPaweł Wawszczak – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2008 r. główny specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Wcześniej praca w administracji rządowej i Sejmie RP oraz w spółkach Skarbu Państwa. Autor wniosków Rzecznika Ubezpieczonych do SN w sprawie refundacji wydatków na najem pojazdu zastępczego oraz zasad ustalania odszkodowania według cen części oryginalnych, a także Raportu Rzecznika dotyczącego klauzulom abuzywnym w działalności ubezpieczeniowej. Autor wielu publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeń gospodarczych, głównie dotyczących odpowiedzialności za szkodę w mieniu, zbiegu odpowiedzialności cywilnej i karnej, klauzul abuzywnych w działalności ubezpieczeniowej oraz przestępczości ubezpieczeniowej.

 


 

Andrzej Walewski – Dyrektor Zarządzający i współwłaściciel MOTOEXPERT S.C. Od roku 1999 absolwent wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych na Politechnice Warszawskiej (specjalizacja Ekologia i Eksploatacja Maszyn). Po ukończeniu studiów pracował w międzynarodowym koncernie zdobywając doświadczenie w zakresie samochodów ciężarowych i specjalnych. Od ponad 10 lat aktywny, certyfikowany rzeczoznawca i biegły sądowy w zakresie pojazdów, maszyn i urządzeń. Obserwator rynku, który śledzi zmiany wynikające z zastosowania nowych technologii. Współpracuje z instytutami technicznymi, ekspertami branżowymi na terenie całego kraju. Dąży do integracji środowiska oraz umocnienia roli niezależnego, polskiego rzeczoznawcy na rynku usług.

 


 

Janusz Szcześniak -W 1973 r. ukończył Politechnikę Warszawską – studia inżynierskie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych – specjalizacja: Pojazdy samochodowe. W 1977 r. obronił pracę magisterską PW na wydziale Mechaniczno-Technologicznym – specjalizacja: Organizacja i zarządzanie przemysłem. Ponad 25 staż sędziowski – sportu samochodowego, w tym w ostatnich latach pełnił funkcję  Delegata Technicznego FIA  na rajdach międzynarodowych samochodów terenowych. W latach 70 był czynnym kierowcą rajdowym. Biegły sądowy w zakresie budowy i eksploatacji samochodów wyścigowych. Wieloletni członek Rady Zarządzającej Procesami Certyfikacji w Instytucie Transportu Samochodowego. Systematyczne kształcenie i zbieranie doświadczenia pozwoliło mu również, na zdobycie uprawnień rzeczoznawcy PZM  i od wielu lat posiada Certyfikat NR 299 obecnie V. Od kilku lat pełni funkcję członka Komitetu Technicznego CCR PZM. Obecnie członek Zarządu AUTOMOBILKLUBU Polska.
 

 

Maciej Brzeziński – Jeden z najlepszych w Polsce ekspertów w zakresie ekonomii, rentowności stacji dealerskich i serwisowych, autor licznych publikacji prasowych oraz książek z zakresu zarządzania i marketingu stacji dealerskich, autor szkoleń dla dealerów z zakresu rentowności stacji serwisowych i blacharsko-lakierniczych.

Wykształcenie:
– Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej – mgr inż. elektronik
– Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi, studia doktoranckie
– Uniwersytet Łódzki – studia podyplomowe MBA
– Kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich
– Kursy i szkolenia z zakresu marketingu, telemarketingu, komunikacji, technik sprzedaży

Przebieg kariery zawodowej:
– 1984-1995: pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Chorób Wewnętrznych WAM w Łodzi
– 1995 do obecnie: działalność gospodarcza w zakresie zarządzania, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i powadzenia szkoleń, w tym:
– 1995-1998: dyrektor ekonomiczny hurtowni farmaceutycznej
– 1999-2001: dyrektor logistyki i dyrektor sprzedaży w Polsce i v-ce Prezes na Słowacji niemieckiego koncernu Sud Zucker AG
– 2001-2008: dyrektor obsługi posprzedażnej firm dilerskich branży motoryzacyjnej
– 1999-2008: organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu technik i procesów sprzedaży, rentowności prowadzenia działalności usługowej, marketingu i telemarketingu
– 2008-2009 autor artykułów w specjalistycznej prasie motoryzacyjnej
– 2008-2009: współautor 2 książek z zakresu marketingu usług i obsługi klienta w firmach motoryzacyjnych

 


 

Roman Kantorski – Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W latach 1971-81  pracownik Instytutu Pojazdów PW, gdzie zajmował się m.in. badaniami samochodów we współpracy z najwybitniejszymi twórcami polskiej motoryzacji (prof. L. Jaśkiewicz, doc. K. Pionnier). Od 1983 r. prowadzi w Warszawie Autoryzowaną Stację Obsługi Fiat – jeden z pierwszych prywatnych autoryzowanych serwisów Fiata w Polsce. Od 1989 r. podstarszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Od 1984 roku członek Rady Polskiej Izby Motoryzacji, a od roku 2001 był jej wiceprzewodniczącym. Prezesem PIM jest od kwietnia 2003 r.

 


Marek Garlicki – Ukończył studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z badaniami rynku i opinii związany od 2008 roku. W latach 2011-2013 pracował na stanowisku kierownika projektu w Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Zajmował się przygotowywaniem i zarządzaniem ilościowymi projektami badawczymi. Od kwietnia 2013 roku Country Manager GiPA w Polsce. Koordynuje działalność firmy na terytorium Polski i zarządza projektami badawczymi polskiego rynku motoryzacyjnego posprzedażowego. Interesuje się metodologią badań online oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii w badaniach marketingowych.


Adrian R. Sklorz – absolwent i były pracownik Politechniki Warszawskiej, prezes Fundacji Multi-Expert, szef firmy Auto-Elements, specjalista z zakresu stosowania GVO w obszarze części zamiennych i obsługi posprzedażnej, analityk rynku części zamiennych.
Wykładowca na ogólnopolskich szkoleniach z zakresu popularyzacji zasad GVO oraz systemów rozliczeń  komunikacyjnych szkód ubezpieczeniowych w krajach Europy Zachodniej organizowanych we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji, w związku z akcesją do Unii Europejskiej.
Autor wielu artykułów branżowych i referatów na kolejnych konferencjach naukowo-technicznych „Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne” w Radomiu, współautor opracowania „Analiza polskiego rynku części zamiennych do napraw samochodów” przygotowanego w 2015 przez PIMOT dla PIU.

 


Wojciech Kuśmirek, Z-ca Dyrektora Marketingu Kraj d/s SPECTRAL
Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. W  roku 2002 ukończył studia MBA  organizowane przez Uniwersytet Gdański i Strathclyde Univeristy Glasgow.  Od ponad 20 lat swoją karierą zawodową jest związany z sektorem motoryzacyjnych produktów lakierniczych ( automotive refinish). W ramach pracy w międzynarodowych koncernach  budował silne związki biznesowe z producentami samochodów i ich sieciami naprawczymi, firmami flotowymi, leasingowymi oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi. Od kwietnia 2016 roku związany z polskim producentem lakierów firmą NOVOL sp z o.o. w charakterze  Vce Dyrektora Marketingu SPECTRAL  w Polsce.


   Grzegorz Dąbrowski, Szkoleniowiec w dziale Wyposażenia Warsztatowego firmy Robert Bosch Sp. z o.o.

 [:en]

W przygotowaniu


PRELEGENCI 2015

pbakunPaweł Bakun, Dyrektor Orange Energy
Absolwent MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Od ponad 15 lat zajmuje się rozwojem biznesu zarówno na rynku telekomunikacyjnym (Telekomunikacja Polska, Netia, Orange) jak i energetycznym (Energa, Orange) pełniąc funkcje od Kierownika Produktu do Dyrektora Marketingu. W latach 2007 – 2008 zdobyłem doświadczenie na rynku międzynarodowym zarządzając programami wdrożeniowymi w Europie jako Head of Programme we France Telecom. Obecnie jestem szefem projektu odpowiedzialnym za wprowadzenie Orange na rynek energii w tym strategię wejścia na rynek, wdrożenie produktów, budowę niezbędnych kompetencji dla uczestnictwa w hurtowym rynku energii oraz do współpracy z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych, implementację systemów IT, a także stworzenie zaplecza analitycznego dla obrotu energią.

bchmielowiecBartłomiej Chmielowiec – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2002 – 2007, pracownik kancelarii podatkowej, a następnie radca szefa KPRM oraz koordynator zespołu ds. gospodarczych w Departamencie Komitetu Stałego Rady Ministrów KPRM. Od 2008 r. główny specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Autor wniosku Rzecznika Ubezpieczonych do SN w sprawie potrąceń amortyzacyjnych. Autor publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeń gospodarczych.

mfrankeMarc Franke – Market Segment Manager Influencer, BASF Coatings GmbH
Zanim dołączył do BASF, Marc Franke zdobył międzynarodowe doświadczenie w sprzedaży oraz zarządzaniu relacjami z klientem w innych dziedzinach przemysłu (przez ponad 8 lat, będąc odpowiedzialnym za różne rejony w Europie a także Środkowym Wschodzie oraz Ameryce Północnej). W roku 2011 rozpoczął pracę w BASF Coatings jako Key Account Manager Automotive Refinish Coatings na rejon Europy Centralnej, obejmujący 17 krajów. Od 2014 roku jest odpowiedzialny za współpracę i umowy z firmami ubezpieczeniowymi, flotami, firmami leasingowymi i firmami zarządzającymi likwidacją szkód w rejonie EMEA (Europe, the Middle East and Africa).

mkroenkeMaciej Kroenke – specjalizuje się w zarządzaniu cenami i sprzedażą na rynkach B2C i B2B.  Doradzał wiodącym polskim przedsiębiorstwom (Wedel, Neuca, Polcard, DOZ, Apator, VOX, Komfort, Bakalland) jak i firmom zagranicznym (BMW, Audi, P&G, Castorama, RWE, Henkel, Nestle, Siemens, Syngenta) realizując łącznie ponad 100 projektów doradczych. Posiada szerokie doświadczenie operacyjne na stanowisku Head of Pricing w międzynarodowej grupie usług B2B gdzie odpowiadał za budowę i realizację polityki cenowej na 5 rynkach Europy centralnej i zachodniej. Jest autorem licznych publikacji w zakresie zarządzania cenami i strategii sprzedaży.

mmankiewiczMariusz Mankiewicz Wiceprezes Zarządu DEKRA Polska Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczny (1992 r. z wyróżnieniem). W ramach doskonalenia zawodowego ukończył m.in. kursy dla instruktorów nauki jazdy, diagnostów samochodowych, audytorów wewnętrznych oraz rzeczoznawców samochodowych. Od ukończenia studiów blisko związany z branżą motoryzacyjną (m.in. autoryzowana stacja obsługi samochodów, niezależne biuro rzeczoznawcze). W 1996 r. rozpoczął pracę w DEKRA Polska, tworząc od podstaw Dział Rzeczoznawstwa Samochodowego. Obecnie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar motoryzacji. Od 2003 r. we władzach Krajowego Porozumienia Organizacji Rzeczoznawczych. Członek Komitetu Technicznego ds. rozwoju produktów w DEKRA Automobil AG.

totawaTomasz Otawa – dyrektor do spraw szkoleń w Grupie Doradczej – OTAWA Group, członek PTTB, Trener Automotive, Coach, Mentor. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji usług badawczo-szkoleniowych i doradczych w szczególności dla branży Automotive. Specjalizuje się w efektywnym wdrażaniu uzyskanych wyników badań w procedurach związanych z poprawą poziomu jakości obsługi Klienta i zwiększenia poziomu sprzedaży. Wyróżnia go charyzmatyczne podejście do realizowanych zadań. Podczas szkoleń koncentruje się na interakcji z uczestnikami zajęć. Łączy elementy wiedzy z dużą integracją z grupą. Współpracował z takimi markami jak: Ford Polska, Hyundai Motor Poland, Kia Motors Polska, Mazda Motor Poland, Chevrolet Poland, Volkswagen Group Polska, General Motors, Suzuki Motor Poland, Honda Motor Europe Limited, Lotos Oil S.A.;  Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.

kowsinskiKonrad Owsiński – Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Biznesowych, LINK4
W LINK4 odpowiedzialny za pion ubezpieczeń dla biznesu oraz relacje z brokerami. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Pracował w takich firmach jak: Gothaer, Compensa, Generali, Gerling. Karierę zaczynał w sektorze bankowym, w PKO BP. W firmach ubezpieczeniowych pełnił funkcje menedżerskie, gdzie odpowiadał za ubezpieczenia korporacyjne. Ma także zdany egzamin brokera ubezpieczeniowego i doświadczenie w kierowaniu polskim oddziałem międzynarodowej firmy brokerskiej. Ukończył Politechnikę Radomską oraz Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości. W Szkole Głównej Handlowej uczęszczał do Studium Doktoranckiego Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

oporebskiOlgierd Porębski – Radca prawny i wspólnik zarządzający w kancelarii Porębski i Wspólnicy. Oprócz rzetelnej obsługi prawnej, wspiera swych klientów wiedzą biznesową, znajomością tendencji i zjawisk rynkowych oraz zrozumieniem potrzeb marketingowych. Koncentruje się na znajdowaniu praktycznych rozwiązań.
Źródłem jego doświadczeń w zakresie prawa i podatków dla branży motoryzacyjnej jest wieloletnia praktyka w takich dziedzinach jak:
– BER (GVO), umowy dealerskie i współpraca z dealerami,
– prawo konsumenckie,
– dane osobowe,
– kwestie związane z ochroną środowiska i recyklingiem,
– homologacja pojazdów (kratki, bankowozy)
– zagadnienia podatkowe.

astefanczykAndrzej Stefańczyk, Ciesiółka Auto Group, Leszno
Dyrektor w grupie dealerskiej Ciesiółka Auto Group, długoletni praktyk , wywodzący się z tradycji rzemiosła polskiego w dziedzinie zarządzania firmami dealerskimi różnych marek : BMW, Audi, VW ,Jeep ,Chrysler, Citroen czy Ford . Inicjator i pomysłodawca wielu rozwiązań praktycznych podnoszących rentowność działalności serwisowej. Konsultant w grupie VWGP podczas przygotowania standardów blacharsko-lakierniczych dla programu Centrum Napraw Powypadkowych ( CNP) . Właściciel firmy doradczej wprowadzającej w firmach dealerskich systemy zarządzania organizacją i wydajnością pracy w oparciu o koncepcje lean management z wykorzystaniem własnych rozwiązań informatycznych. Pomysłodawca wielu działań marketingowych związanych z promocją nowoczesnych technologii napraw powypadkowych.

pwawszczakPaweł Wawszczak – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2008 r. główny specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Wcześniej praca w administracji rządowej i Sejmie RP oraz w spółkach Skarbu Państwa. Autor wniosków Rzecznika Ubezpieczonych do SN w sprawie refundacji wydatków na najem pojazdu zastępczego oraz zasad ustalania odszkodowania według cen części oryginalnych, a także Raportu Rzecznika dotyczącego klauzulom abuzywnym w działalności ubezpieczeniowej. Autor wielu publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeń gospodarczych, głównie dotyczących odpowiedzialności za szkodę w mieniu, zbiegu odpowiedzialności cywilnej i karnej, klauzul abuzywnych w działalności ubezpieczeniowej oraz przestępczości ubezpieczeniowej.

mzawadzkiMarcin Zawadzki, doradca podatkowy, Crido Taxand
Marcin specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu opodatkowania międzynarodowego i krajowego obrotu towarowego oraz usługowego, a także w opodatkowaniu działalności operacyjnej realizowanej przez polskich przedsiębiorców. Opracowywał i wdrażał rozwiązania pozwalające na obniżenie obciążeń podatkowych polskich przedsiębiorców, a przez to maksymalizację ich zysków. Doradza podmiotom działającym głównie w branży transportowej, infrastrukturalnej oraz rozrywkowej.
Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. W 2014 r. dołączył do zespołu Crido Taxand (działającej wcześniej pod nazwą Accreo Taxand) na stanowisku Menedżera.
Marcin jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, magistrem stosunków międzynarodowych i prawa. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie controllingu.
Autor publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegent na licznych konferencjach podatkowych.

[:]