Wyrok Sądu Najwyższego o roli niezależnego rzeczoznawcy oraz ustanowienia definicji tzw. szkody całkowitej