[:pl]

Podczas, gdy dla klienta szkoda zostaje załatwiona po odbiorze samochodu z naprawy, dla serwisu wcale nie musi to oznaczać końca sprawy. Dlatego relacje między serwisami a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi nie są postrzegane przez te podmioty pozytywnie. Najczęściej spotykane problemy to stawka roboczogodziny, czas pełnych wypłat, stosowania części oryginalnych, stawki za wynajem samochodu zastępczego i w efekcie liczba pozwów sądowych i odwołań.

Dlatego odpowiadając na potrzebę poprawy relacji rynkowych Polska Izba Motoryzacji od kilkunastu realizuje badanie „Złoty Zderzak”, którego wyniki są oceną współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Badanie to obejmuje szereg zagadnień z procesu likwidacji szkód.

– „Złoty Zderzak” to jedyne w Polsce badanie, w którym warsztaty naprawcze oceniają firmy ubezpieczeniowe. Klient naprawiający swój samochód w warsztacie często wybiera opcję naprawy bezgotówkowej i chce by to warsztat w jego imieniu załatwił wszelkie formalności z ubezpieczycielem – mówi Ewa Rosik z Polskiej Izby Motoryzacji. – W praktyce oznacza to, że klient jest w serwisie tylko dwa razy: zostawia rozbity samochód a potem odbiera naprawiony. Klient często nie zdaje sobie sprawy, ile pracy wykonuje za niego warsztat. Dlatego ocena procesu likwidacji szkód dokonywana przez warsztaty jest obiektywna i rzeczowa. To właśnie po tym jak jest likwidowana szkoda można poznać, jak profesjonalny jest ubezpieczyciel i czy rzeczywiście dba o bezpieczeństwo swoich klientów – dodaje.

Badanie „Złotego Zderzaka” przeprowadzone zostanie we współpracy z Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.

– W tegorocznej edycji badania oceniane będą m.in.: ogólna jakość współpracy; poziom kompetencji i rzetelność; sprawność przebiegu likwidacji szkód; prawidłowość i szybkość wypłat; uznawanie stawek RBG; uznawanie kosztu za wynajem samochodu zastępczego; liczba skarg, odwołań i pozwów. Badanie zostanie przeprowadzone metodą mixed-mode łączącą zestandaryzowane wywiady telefoniczne z ankietą on-line. Przebadane zostaną zarówno warsztaty posiadające autoryzacje producentów samochodów, jak i niezależne – mówi Marek Garlicki, Kierownik Projektu, INDICATOR.

Wyniki Badania zostaną zaprezentowane podczas XII edycji Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, które odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w Warszawie, Airport Hotel Okęcie, ul. 17 Stycznia 24.

Patronem medialnym konkursu jest miesięcznik „Nowoczesny Warsztat” oraz portal warsztat.pl

Laureaci konkursu „Złoty Zderzak” 2016:

zloty-zderzak-2016

1 miejsce: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna, nagrodę odebrała P. Aneta Rządkowska, dyrektor departamentu obsługi poszkodowanych

2 miejsce: ERGO Hestia, nagrodę odebrał P. Mirosław Krzewiński, Z-ca Dyrektora Biura Likwidacji Szkód ERGO Hestii.

3  miejsce: PZU, nagrodę odebrał P. Paweł Wólczyński odpowiedzialny za współprace z Siecia Naprawczą w PZU SA i PZU Pomoc SA.

top-10-zz
______________________________________________________________________

Centrum Badań Marketingowych INDICATOR istnieje od 1990 roku. Należy do firm najdłużej działających na rynku badawczym w Polsce. Jest niezależną firmą prywatną z większościowym kapitałem krajowym. W pracy kieruje się międzynarodowymi standardami badawczymi opracowanymi przez ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). CBM INDICATOR jest też sygnatariuszem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów. Posiada Certyfikaty jakościowe przyznawane corocznie przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku. CBM INDICATOR realizuje badania dla klientów z różnych branży, m.in.: telekomunikacyjnej, bankowej, ubezpieczeniowej, energetycznej, paliwowej, motoryzacyjnej, logistycznej oraz administracji publicznej. W branży motoryzacyjnej CBM INDICATOR realizuje badania ciągłe – we współpracy z GiPA oraz projekty na wyłączność naszych Klientów.

Przykładowe tematy badań w branży motoryzacyjnej:

  • badania cenowe, np.:

– stawki za roboczo-godziny

– badanie cen usług w warsztatach

– badania cen produktów (części zamiennych)

  • badania satysfakcji klientów
  • badania jakości obsługi klienta
  • badanie kanałów dystrybucji
  • badania marki (znajomość, wizerunek)

Kontakt:

ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa

Tel. 22 595 1 595

Fax. 22 595 1 596

[:]