Zwrot za pojazd zastępczy w ramach assistance

Opinie o forum
04/09/2016
Czy serwisy są zadowolone ze współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi?
21/09/2016
Zwrot za pojazd zastępczy w ramach assistance

Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć sprawę –  czy zakładowi ubezpieczeń, który opłacił koszty najmu pojazdu zastępczego z ubezpieczenia assistance przysługuje zwrot o ten wydatek z polisy OC sprawcy wypadku, tzn. czy sprawca zaistniałego wypadku ma płacić assistance poszkodowanego. I tu należy postawić pytanie – co z rynkiem zastępczych aut? jeżeli SN orzeknie, że nie?.

Art. 282 kodeksu cywilnego stanowi, ze z dniem zapłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową na nią przechodzi z mocy prawa roszczenie o odszkodowanie od sprawcy. Podstawowe pytanie – czy zatem zasada refundowania wydatku obejmuje wynajem auta zastępczego?

Compensa domagała się od PZU, które zastąpiło ze względu na udział obcokrajowca w zdarzeniu Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zapłaty 688 zł za najem pojazdu zastępczego dla poszkodowanej mającej AC i assistance w Compensie. PZU, które ubezpieczało sprawcę wypłaciło pani Annie R. 16,5 tys. zł za szkodę w samochodzie oraz holowanie natomiast odmówiło poniesienia kosztów za auto zastępcze. Sąd rejonowy uznał, że Compensa, która dostarczyła pojazd w ramach assistance, ma regres do ubezpieczyciela sprawcy, ponieważ dokonała wypłaty na rzecz poszkodowanego, choć nie do jego rąk. Sąd okręgowy rozpatrując apelację PZU, który miał wątpliwości skierował zapytanie do SN. Pani Aneta Łazarska – sędzina, przychyla się do twierdzenia, że najem pojazdu należy zaliczyć do wydatków związanych ze szkodą. W przypadku gdy interpretacja zostanie przedstawiona w sposób przeciwny może to doprowadzić zdaniem P. Anety Łazarskiej do wzrostu cen za assistance co byłoby niekorzystne dla konsumentów gdyż duża część właścicieli aut nie korzystałaby z tego rodzaju zabezpieczenia.