XII Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych – 5 grudnia 2017

XII Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych – 5 grudnia 2017

Od dwunastu lat Polska Izba Motoryzacji tworzy specjalną platformę wymiany doświadczeń, wiedzy i racji dla wszystkich uczestników rynku napraw samochodów. Tą niekwestionowaną platformą jest Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Obecność czołowych ekspertów rynku stanowi gwarancję najwyższego poziomu merytorycznego spotkania.

Sukcesy realizacji poprzednich edycji Forum potwierdzają, że jest to wydarzenie ze wszech miar potrzebne, ponieważ działa jak spoiwo między tak różnymi na co dzień interesami różnych podmiotów. Cel jaki przyświeca organizatorowi (Polskiej Izbie Motoryzacji) – to wspólne wypracowanie stanowisk i szukanie kompromisów we współpracy. Niekwestionowaną wartością uczestnictwa w Forum jest możliwość zadania pytania bezpośrednio osobom odpowiedzialnym za wiążące decyzje.

W tym roku podczas Forum poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

 • Raport Rzecznika Finansowego – wytyczne KNF w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych a praktyki zakładów ubezpieczeń: refundacja wydatków na najem pojazdu zastępczego; amortyzacja części zamiennych; rodzaje części zamiennych stosowanych do naprawy pojazdów; rozliczenie tzw. szkody całkowitej; stawki za roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych; utrata wartości handlowej pojazdu.
 • Reaktywacja ORT, plan działań i tematyka, która będzie poruszana podczas prac przedstawicieli organizacji.
 • Spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych.
 • Części alternatywne, RBH, krosowanie, odstępstwa od technologii naprawy zalecanej przez producentów, ubytek wartości handlowej, rzeczoznawca w szkodzie OC.
 • Uwagi rynku ubezpieczeniowego odnośnie kwestii związanych z udziałem niezależnego rzeczoznawcy samochodowego w likwidacji szkód komunikacyjnych.
 • Dostosowanie do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – jak przeprowadzić samodzielną weryfikację w serwisie samochodowym?
 • Likwidacja szkód w przypadku samochodów elektrycznych.

Wzorem lat poprzednich, podczas Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych wręczona jest nagroda „Złoty Zderzak” – dla najbardziej przyjaznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego pod względem likwidacji szkód komunikacyjnych z punktu widzenia warsztatów naprawczych.
Więcej na http://forumubezpieczen.com/zloty-zderzak/

Dlaczego warto wziąć udział w Forum?

Forum poszerza spektrum widzenia rynku i zachodzących na nim zmian. Konferencja to jedyna szansa na spotkanie przedstawicieli wszystkich podmiotów rynku likwidacji szkód w jednym czasie i miejscu!

 1. To jedyne takie spotkanie całego rynku warsztatowego w Polsce (prawie 200 uczestników w 2016 r.)
 2. Podczas spotkania prezentowane będą najnowsze trendy, opinie i prognozy dla rynku.
 3. Udział w Forum dostarcza gotowych rozwiązań i pomysłów, które można wdrożyć w firmie od razu po konferencji!
 4. To jedyna taka możliwość spotkania osób decyzyjnych z działów likwidacji szkód, czołowych firm ubezpieczeniowych i możliwość zadania pytania bezpośrednio do źródła.
 5. Pokazujemy najlepsze i sprawdzone praktyki na rynku.
 6. Najlepsi prelegenci!
 7. Udział Forum to inwestycja.

Wszystkie ważne rozmowy i decyzje podejmowane są podczas Forum. Chcesz być ich uczestnikiem a nie jedynie adresatem? Weź udział w XII Dyskusyjnym Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych!

 

Serdecznie zapraszamy!

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PROJEKT:

Ewa Rosik, rosik@pim.pl, 22 845 01 40

Magdalena Szczypińska, szczypinska@pim.pl, 22 845 01 40