Użytkowanie samochodu zastępczego – trudna rzeczywistość?

Złoty Zderzak już po raz dziewiąty badamy rynek
12/10/2014
Korzyści płynące dla zakładu naprawczego z bezpośredniej likwidacji szkód.
23/10/2014
Użytkowanie samochodu zastępczego – trudna rzeczywistość?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego poszkodowanym posiadaczom samochodów, które zostały uszkodzone albo zniszczone podczas kolizji drogowej przysługuje prawo do korzystania z pojazdu zastępczego. Prawo to przysługuje w ramach odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego. Podczas IX Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń odpowiemy na następujące pytania:

  • Jak interpretować to postanowienie?
  • Komu to prawo przysługuje (osobie fizycznej, przedsiębiorcy) i w jakiej sytuacji?
  • Na jaki czas należy się auto zastępcze – przejrzystość przepisów.
  • Czy wydatki poniesione na wynajem samochodu zastępczego stanowią szkodę majątkową? Co podlega refundacji?
  • Czy towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do najmu i dostarczenia poszkodowanemu samochodu zastępczego?
  • W jakich sytuacjach odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu może zostać niewypłacone lub pomniejszone?
  • Czy odszkodowanie jest uwarunkowane tytułem własności do pojazdu? Kto jest uprawniony do odszkodowania (właściciel, użytkownik)?
  • Co kryje się pod terminem „okres uzasadnionego i celowego najmu?